Producenci
O programie

Odbiorcy projektu

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne

Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Budżet: 17 500 zł przy wkładzie własnym 20% tj. 3 500 zł = 14 000 zł na każdą szkołę

Wkład własny 20%
3 500 zł przy wnioskowanej maksymalnej kwocie 14 000 zł,

Do wkładu zalicza się:
- wkład finansowy przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
- sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.

 

Wymagania wobec szkoły:
1. dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s;
2. jeden punkt dostępowy, do korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym.
3. na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy

szkoła musi posiadać co najmniej jeden:
-przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,
-router
-salę lekcyjną z dostępem do Internetu

Sprzęt
1) tablica interaktywna: (lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy)
2) projektor projektor ultrakrótkoogniskowy;
3) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
4) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wymagania jakie musi spełniać sprzęt
- deklaracja CE;
- certyfikat ISO 9001 dla producenta;
- jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt sprzętu danego rodzaju – sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta
- komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy
- sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
- niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania;
- posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

 

 

Wykaz pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej


Jest to wykaz pomocy dydaktycznych, które szkoła może kupić lub zaliczyć do rzeczowego wkładu własnego w programie Aktywna tablica.

Wykaz pomocy dydaktycznych nie stanowi zamkniętego katalogu

1. urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny – urządzenia umożliwiające konfigurację V-Lanów.
2. okablowanie strukturalne – umożliwia wykonanie szkolnych sieci komputerowych.
3. system zarządzania siecią – oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania sieci w komputerowej w szkole;
4. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) – urządzenie sieciowe służące do
łączenia różnych sieci komputerowych;
5. zasilacz UPS – urządzenie, którego funkcją jest podtrzymanie pracy urządzeń elektronicznych w przypadku zaniku zasilania (konieczny przy zakupie NAS);
6. klimatyzator – urządzenie niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pracy urządzeń infrastruktury sieciowej;
7. przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone
w zainstalowany system operacyjny.
8. przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w
zainstalowany system operacyjny.
9. dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – szafa przystosowana do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów oraz tabletów;
10. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie
i skanowanie;
11. drukarka 3D – urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu;
12. cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – urządzenie zapisujące obraz i dźwięk podobnie jak informacje w
pamięci komputera;
13. wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne, wideoprojektory, ekrany
dotykowe, monitory itd.;
14. cyfrowe systemy pomiarowe – służące do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej;
15. roboty – urządzenia służące do nauki robotyki i programowania;
16. inne pomoce dydaktyczne do nauki programowania – nie wymagające użycia TIK;
17. serwer plików NAS – urządzenie umożliwiające składowanie danych (NAS Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy;
18. kontroler WLAN – urządzenie zarządzające szkolną siecią bezprzewodową;
19. punkt dostępowy – urządzenie zapewniające dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego;
20. wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego
przedmiotu.
21. system do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia;
Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1. posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne;
2. posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
3. w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;
4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
5. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
6. posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat.
 
 

AKTYWNA TABLICA W 2019 ROKU
Zapamiętaj ważne daty!

Harmonogram działań na 2019 r.

15 kwietnia 2019

Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących

30 kwietnia 2019

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów

15 maja 2019

Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia

29 maja 2019

Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa

30 czerwca 2019

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).

Do końca roku budżetowego

Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.

Do 15 czerwca każdego roku
(po roku udzielenia wsparcia)

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym;

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl